Nieuw: educatief spel ter ondersteuning van het bespreken van coronamaatregelen op school

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gaf aan ED TV de opdracht om te werken aan een educatief pakket ter ondersteuning van coronamaatregelen op school. Het pakket is bedoeld voor zowel het kleuter onderwijs, lager onderwijs als alle onderwijsniveaus en -vormen van het secundair onderwijs. Hiermee wou het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming aansluiten bij eerder gegeven bedenkingen van de Vlaamse Scholierenkoepel dat leerlingen nood hebben aan meer uitleg over waarom bepaalde maatregelen zijn ingevoerd. Het past in een bredere campagne dat er van uitgaat kinderen en jongeren sowieso al heel goed bezig zijn, zie: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/gemaskerde-scholieren.

Het pakket vind je hier: https://corona.edtv.be

Het doel van het pakket is om kinderen en jongeren kennis bij te brengen in hoe het virus werkt en verbondenheid te creëren  waardoor de motivatie bij kinderen en jongeren om maatregelen te volgen stijgt. Het pakket is opgebouwd met verschillende onderdelen. Hoofdmoot vormt een educatief spel dat digitaal wordt gespeeld. Het totale spel is berekend op een lesuur van 50 minuten. Willen leerkrachten echter nog meer rond welzijn en dialoog werken met hun leerlingen dan kunnen ze extra inspiratie vinden om acties te doen die meer tijd in beslag nemen. Het pakket wordt opgehangen aan de al bestaande onderwijsdoelen. Daarnaast wordt er heel wat achtergrondinformatie mee gegeven die toelaat dat scholen kunnen inspelen op vragen over coronamaatregelen. Scholen krijgen tenslotte ook richtvragen mee over hoe ze hun coronabeleid kunnen bijsturen en evalueren.