Oproep onderwijsondersteunende maatregelen n.a.v. de coronacrisis en ter versterking van het digitale (afstands)onderwijs in West-Vlaanderen

Omwille van de coronacrisis werd noodgedwongen en versneld overgeschakeld naar (meer) digitaal onderwijs. Kwetsbare kinderen en jongeren dreigen hierbij echter uit de boot te vallen omdat zij of hun directe omgeving niet steeds beschikken over de nodige digitale vaardigheden en/of infrastructuur (incl. internet).

Om hieraan tegemoet te komen, lanceert het Streekfonds West-Vlaanderen op vraag van de Provincie West-Vlaanderen een oproep voor West-Vlaamse scholen en onderwijsinstellingen die tijdens de coronacrisis extra geconfronteerd worden met kwetsbare kinderen en jongeren. De Provincie heeft hierbij een budget vrijgemaakt voor de ondersteuning van gerichte initiatieven die inspelen op de noden van de meest kwetsbare groepen.

Alle info over deze oproep en hoe een aanvraag in te dienen vindt u via deze link: https://streekfonds.be/covid-19-2/