Oproep van het Prins Filipfonds voor een interregionale mobiliteit voor duale leerlingen

Het Prins Filipfonds ondersteunt de contacten en uitwisselingen tussen jongeren uit de verschillende Gemeenschappen in België, onder andere via de oproep Scholen Switch en Scholen Switch Duaal waarbij klasgroepen mekaar ontmoeten over de taalgrens heen.

Het Fonds wil ook de mobiliteit van individuele jongeren in de opleidingen duaal leren aanmoedigen en lanceert hiervoor een oproep. Het gaat om het faciliteren en ondersteunen van initiatieven waarbij een student die een opleiding volgt in het systeem van duaal leren in één van de drie gemeenschappen, de mogelijkheid krijgt om praktijkervaring op te doen in een andere gemeenschap. Het Fonds geeft hiervoor een financieel duwtje in de rug.