Doe mee met een PLG

Vanaf vandaag kan er worden ingeschreven voor verschillende professionele leergemeenschappen.

Professional learning community

Via de PLG’s willen we vanuit POV het leren van en met elkaar stimuleren. Want collectief leren gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het proces én het product (= eindresultaat). Dit schooljaar ligt de focus op evaluatie. Tijdens verschillende PLG’s worden we ondersteund door experten van (hoge)scholen en universiteiten.

Naast de PLG’s voor de vakken van de basisvorming van de eerste graad voorzien we ook PLG’s voor PAV (alle graden),  STEM (in samenwerking met iSTEM),  leerlingenbegeleiding en aanvangsbegeleiding (mentoren).