Projectoproep – Prijs Focus Aarde: Een Prijs voor leerlingen en scholen van het technisch, artistiek en beroepsonderwijs.

Projectoproep – Prijs Focus Aarde: Een Prijs voor leerlingen en scholen van het technisch, artistiek en beroepsonderwijs.

Je bent leerkracht, GIP-coördinator, technisch adviseur coördinator, pedagogisch begeleider?
GIP dan met je leerlingen mee voor de Prijs Focus Aarde !

De prijs Focus Aarde wordt door de Stichting Koningin Paola georganiseerd in nauwe samenwerking
met de Stichting Dirk Frimout. De Prijs richt zich naar leerlingen uit het TSO, BSO, KSO, BuSO en
CDO. Focus Aarde bekroont de beste geïntegreerde proeven (GIP) en vakoverschrijdende
groepsprojecten (BuSO en CDO) die de aarde, de ruimte(vaart) of de relatie mens-aarde tot
onderwerp hebben, gezien vanuit wetenschappelijke, technische, kunstzinnige en duurzame hoek.

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze een GIP realiseren, vakoverschrijdend, geïntegreerd en in
groep. Er worden 10 genomineerden uitgekozen. De leerlingenteams en de school worden beloond
met een geldbedrag en een diploma, overhandigd tijdens een officiële prijsuitreiking in het Paleis der
Academiën in oktober 2022.

Je kan je inschrijven tot 29 april 2022. Het volledige kandidaatsdossier moet bezorgd worden tegen
23 mei 2022.

Folder, reglement en inschrijvingsformulier zijn te vinden op www.focusaarde.be.