Projectoproep ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ voor schooljaar 21-22

Het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ biedt elk jaar een navormingstraject aan Vlaamse en Brusselse scholen. De scholen worden op maat ondersteund in het ontwikkelen en uitbouwen van een armoede- en/of kostenbewust beleid op maat van de school. Een vormingswerker en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting begeleiden de school een schooljaar lang. De oproep is voor zowel secundaire als basisscholen. De trajectbegeleiding is gratis.

Enkele veelzeggende cijfers rond schoolfacturen:
– Ruim meer dan 70% van de scholen heeft te maken met onbetaalde schoolfacturen, gaande van €87 tot €55 000.  
– Het betalen van de schoolfactuur krijgt de hoogste prioriteit bij gezinnen, en vaak wordt deze factuur eerder betaald dan andere facturen. Slechts in 9% van de dossiers voor schuldbemiddeling zijn schoolfacturen aanwezig.
– In slechts 5% van de gevallen van onbetaalde schoolfacturen gaat het om een moedwillige wanbetaling. Armoede blijft de voornaamste reden waarom ouders de schoolrekening niet (volledig) betalen.
– 1 op 5 kinderen in ons land groeit op in armoede. Dit zijn kinderen die thuis minder ontwikkelingskansen krijgen. Maar ook op school ondervinden zij problemen: ze kunnen niet mee op uitstap, ze hebben geen boeken, of ze kunnen niet de richting kiezen die ze willen omdat hun ouders het niet kunnen betalen.

Vanuit het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ ondersteunen we scholen om preventief aan de slag te gaan met deze problematiek.

Iedere school is anders en legt andere accenten en focuspunten. De doelstellingen die onze projectmedewerkers samen met de verschillende scholen realiseren zijn op maat van de school en daardoor ook zeer divers. Enkele voorbeelden van acties die we op poten zetten:
– een sterke ouderwerking uitbouwen met aandacht voor laagdrempelige communicatie over de schoolrekening
– netwerken uitbouwen met organisaties zoals een OCMW, een lokale armoede organisatie, schoolopbouwwerk…
– uitwerken van een duidelijke en transparante kostenraming en schoolrekening
– uitwerken van een duidelijke procedure voor het innen van schoolfacturen
– activiteiten en (meerdaagse) uitstappen betaalbaarder maken
– de school ondersteunen in het uitwerken van een gezond boeken- of digitaalbeleid
– het vermijden van verborgen kosten
– het uitwerken van een visie op armoede
– het opleiden van het inschrijvingsteam
– tips en tricks voor het personeel hoe om te gaan met armoedesituaties in de klas

Verdere uitleg over het project, alsook het aanmeldingsformulier zijn hier terug te vinden: https://www.aanpakschoolfacturen.be/ons-aanbod/voor-scholen/aanmelden-school/.

De sluitingsdatum is 31 maart 2021 en plaatsen zijn, zoals ieder jaar, beperkt.

U kan ook rechtsreeks met de coördinator, Colette Victor, contact opnemen voor meer uitleg op het nummer 0473 567 279 of door te mailen naar colette.victor@welzijnszorg.be