ResearchED-congres in België

ResearchED is een populaire ‘grassroots’ beweging gestart voor en door leraren met als doel de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te dichten en pseudowetenschap tegen te gaan. De congressen zijn wereldwijd meerdere malen georganiseerd in o.a. London, Sydney en New York en de beweging landt nu voor ’t eerst in België.

Binnenkort wordt het programma officieel bekend gemaakt, maar ik wil jou en je organisatie al even een tipje van de sluier lichten. Er zijn 42 sprekers in evenveel vrij te kiezen sessies, gekenmerkt door een mix van academici en praktijkmensen, met telkens één doel voor ogen: “de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te dichten en pseudowetenschap tegen te gaan”.

 • Prof. dr. Nuno Crato (professor Universiteit Lissabon, voormalige minister van onderwijs van Portugal): wat PISA, TIMSS en andere internationale toetsen ons kunnen vertellen over kwaliteitsvol onderwijs;
 • Prof. dr. Dirk Van Damme (voormalig hoofd CERI @ OESO; senior fellow Center for curriculum redesign): wat kan de rol zijn van onderwijsonderzoek;
 • Alle auteurs van het boek Wijze Lessen. Zij geven sessies over toetsing, cognitieve psychologie, lerareneffectiviteitsonderzoek, feedback en ICT in de klas;
 • Prof. dr. Stuart Kime (Evidence Based Education): de Great Teaching Toolkit voorgesteld;
 • Prof. dr. Martha Pellegrini (Universiteit van Firenze/John Hopkins center): wat werkt in rekendidactiek voor lager onderwijs;
 • Stuart Mathers (Education Endowment Foundation): het concept van de Britse Research Schools voorgesteld;
 • Martin Bootsma en Eva Naaijkens (Turing-school in Amsterdam): vijf uitgangspunten voor een succesvolle lagere school;
 • Gert Verbrugghen (Alfrinkcollege, Deurne NL): hoe ik mijn secundaire school evidence-informed deed werken;
 • Prof. dr. Elaine Munthe (Universiteit van Stavanger): de rol van onderzoek in Noors onderwijs;
 • Tim Vervaet (Don Bosco-school Sint-Niklaas): hoe evidence-informed werken in de lagere school mijn leerlingenprestaties verbeterde;
 • Stijn Vanhoof (Karel de Grote Hogeschool): over formatief evalueren en de publicatie Feedback in de klas;
 • Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool): presentatie over het nieuwe boek ‘Bijna alles wat een leraar moet weten over psychologie’;
 • Prof. dr. Wim Van den Broeck (VUB): de impact van differentiatie bij zwakke leerlingen en de effecten van zittenblijven;
 • Prof. dr. Jordi Casteleyn & Astrid Geudens (UA & Thomas More-hogeschool): hoe kunnen we het leesonderwijs in het basisonderwijs verbeteren;
 • Tom Bennett (oprichter ResearchED & beleidsadviseur klasmanagement Britse overheid): wat werkt in klasmanagement;
 • Tine Hoof (ExpertiseCentrum voor Effectief Leren): effectief studeren en stimuleren van metacognitie;
 • Nicolas Delobel & Klaartje Volders (Teach for Belgium): hoe we startende leraren voor de klas kunnen houden;
 • Simon Mensaert (SODA+): klasmanagement in de praktijk;
 • Carl Boel (Thomas More-hogeschool en UGent): voorbij de hype van virtual reality
 • Helena Taelman (Odisee Hogeschool): woordenschat in de kleuterklas: een update;
 • Erik Meester (Radboud Universiteit): een curriculum voor lager onderwijs: hoe ziet dat er uit;
 • en nog 20 andere lezingen van o.a. Rene Kneyber, Martin Valcke, Oliver Caviglioli, Aryan Van der Leij, Stefan De Clerck, Anny Cooreman, Pieter Tijtgat, Christian Bokhove, Marlies Tierens …

Meer info en tickets: https://researched.eu/