SCHOOL VAN DE HOOP: PROJECTOPROEP 2021 (Stichting Koningin Paola)

SCHOOL VAN DE HOOP: PROJECTOPROEP 2021 (Stichting Koningin Paola)

U heeft een vernieuwend pedagogisch project dat zich richt naar leerlingen in scholen met maatschappelijk kwetsbare jongeren ? Uw project heeft tot doel de slaagkansen en de integratie van die leerlingen te vergroten? Neem deel aan deze projectoproep!

School van de Hoop is een hulpprogramma van de Stichting Koningin Paola dat financiële ondersteuning en begeleiding verleent voor de ontwikkeling van vernieuwende projecten die tot doel hebben de integratie van de leerlingen en hun gezin te bevorderen.

Het initiatief richt zich tot scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs die SES-lestijden (enkel gewoon basisonderwijs) of extra middelen ontvangen in het kader van het gelijke onderwijskansen-beleid en die tenminste
25% doelgroepleerlingen tellen. Ook de Centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs komen in aanmerking. De kandidaturen kunnen ingediend worden door de school en door de leerkrachten, maar ook door externe personen voor zover ze nauw verbonden zijn met de school en haar omgeving. Er zal ook rekening gehouden worden met de vernieuwingskracht van het initiatief, de ingeschatte kansen op succes en duurzaamheid en de mogelijkheid om het project in andere scholen te reproduceren De geselecteerde projecten krijgen voor het volgend schooljaar een financiële steun van maximum 15.000 € per jaar. Deze tegemoetkoming kan op basis van een positieve jaarlijkse evaluatie met maximum 4 jaar verlengd worden.

Alle kandidaatsdossiers moeten vóór 31 maart 2021 ingediend worden.

Surf naar www.schoolhoop.be om het reglement te downloaden en om het online kandidaatsdossier vanaf 1 februari 2021 in te vullen.