Schrijf je school in om de leesvaardigheid en leesmotivatie van de leerlingen te verhogen via ‘Lees Wijs’!

Met het initiatief ‘Lezen op School’ subsidieert het Departement Onderwijs en Vorming begeleidingstrajecten over heel Vlaanderen en in de Brusselse rand. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen diende het project “Lees Wijs” in dat werd goedgekeurd.

Samen met bibliotheken, Iedereen Leest en de UGent willen we jullie ondersteunen om te werken aan de leesvaardigheid en leesmotivatie bij jongeren. Het project loopt van september 2020 tot juni 2022. Als POV streven we naar duurzaamheid en willen we investeren in een gedragen leesbeleid op school.

Wat kan je verwachten?

 • We professionaliseren leerkrachten Nederlands van de eerste graad om te komen tot de vaardigheid van ‘Diep Lezen’.
 • Samen met een kernteam werken we een duurzaam leesbeleid op school uit en bieden we verschillende bouwstenen voor een motiverende leesomgeving. 
 • We zorgen voor een brug tussen school en bibliotheek en zetten in op mediawijsheid en pedagogische ondersteuning door de bibliotheken.
 • We werken op maat van de school, gebaseerd op een lees-scan. 
 • De effecten en impact van de acties worden gemeten in een onderzoek en we monitoren constant.

Hoe kan je deelnemen?

Ben je getriggerd om de leesvaardigheid en leesmotivatie van je leerlingen te verhogen? Aarzel dan niet en schrijf je in voor ‘Lees Wijs’. 

Je kan je kandidaat stellen door een mail te sturen naar koen.bouve@pov.be. Bevestig hierin je deelname en geef ons zeker het mailadres van een contactpersoon door. Eén antwoord per school volstaat. Let op: het aantal deelnemende scholen is beperkt. Na bevestiging van je deelname nemen we spoedig contact met je op!

Wat verwachten we van jou?

 • De aanvraag om deel te nemen aan het project wordt gedragen door het schoolteam. De directie ondertekent de aanvraag.
 • De school stelt een kernteam samen (1 directielid, 2 leerlingen, 1 leerkracht Nederlands en 1 verantwoordelijke taalbeleid) dat het project opvolgt op school. 
 • De vakgroep Nederlands eerste graad volgt de professionalisering rond “Diep Lezen”.
 • De school stelt een vaste contactpersoon/aanspreekpunt aan tijdens de duurtijd van het traject
 • De school is bereid om opdrachten in functie van het realiseren van een kwalitatieve leesomgeving uit te voeren en mee na te denken over mogelijkheden en kansen in functie van de schoolspecifieke context.
 • De school onderzoekt de mogelijkheden van een duurzame samenwerking met de lokale bibliotheek.
 • De school is bereid mee te werken aan onderzoek door de UGent.

We kijken er naar uit om met jullie samen te werken!

Het team Lees Wijs POV