Uitnodiging onderzoek duaal leren

Beste mevrouw, mijnheer

De Vlaamse Regering wil van duaal leren een aantrekkelijke leerweg maken, die als evenwaardig wordt beschouwd aan andere leerwegen in het secundair onderwijs. De KU Leuven voert daarom in opdracht van het Departement Werk & Sociale Economie een onderzoek uit naar het keuzegedrag van leerlingen in en naar duale trajecten.

Als deel van het onderzoek ontwikkelen we een innovatieve campagne rond duaal leren. Uw school kan een pionier worden in Vlaanderen, en kans maken om deze als eerste uit te testen! Bovendien maken de leerlingen op uw school kans op Spotify en Netflix waardebonnen. We richten ons voornamelijk op leerlingen in het tweede jaar van de tweede graad, al kunnen alle leerlingen uit de tweede en derde graad deelnemen.

Geprikkeld om deel te nemen, of wenst u verdere informatie? Vul dan uw gegevens in via: https://www.surveymonkey.com/r/deelname_duaal

Alvast bedankt om ons te helpen het Vlaams onderwijs te versterken!

Vriendelijke groet
Prof. Dr. Kristof De Witte, prof. Dr. Dieter Verhaest en Willem De Cort

Verdere informatie via: willem.decort@kuleuven.be