BV sleutelcompetentie
01 Lichamelijke opvoeding
SV wetenschapsdomein
13 Bewegingswetenschappen
BV sleutelcompetentie
01 Gezondheidsvaardigheden
05 Sociaal-relationele competenties
15 Duurzame keuzes
BV sleutelcompetentie
02 Nederlands
SV wetenschapsdomein
02 Moderne talen:
Taalwetenschappen & Nederlands
BV sleutelcompetentie
03 Andere talen: Frans & Engels
SV Wetenschapsdomein
02 Moderne talen:
Frans, Engels, Duits & 4de taal
SV wetenschapsdomein
03 Klassieke talen
BV sleutelcompetentie
04 Digitale competenties – ICT & media
04 Computationeel denken – denkatelier 2e gr.
SV wetenschapsdomein
07 Informaticawetenschappen
BV sleutelcompetentie/SV wetenschapsdomein
06 Wiskunde/06 Wiskunde
BV sleutelcompetentie
06 Wetenschappen
SV wetenschapsdomeinen
08 Biologie – 09 Chemie – 11 Fysica –
10 Aardwetenschappen
BV sleutelcompetentie
06 Techniek
BV sleutelcompetentie/SV wetenschapsdomein
06 STEM/12 STEM
BV sleutelcompetentie
15 Ondernemingszin – creatief denken
BV sleutelcompetentie
07 Burgerschap – democratie
07 Burgerschap – identiteit/diversiteit
07 Burgerschap – communicatie
BV sleutelcompetentie
08 Geschiedenis
SV wetenschapsdomein
01 Historisch bewustzijn: uitbreiding
BV sleutelcompetentie
09 Aardrijkskunde
BV sleutelcompetentie
11 Economie
SV wetenschapsdomein
16 Economie
BV sleutelcompetentie
13 Informatievaardigheden
13 Leerstrategie├źn/zelfregulerend leren in klas
13 Zelfregulerend leren
13 Schooltaal en vaktaal
BV sleutelcompetentie
16 Cultureel bewustzijn en culturele expressie 
SV wetenschapsdomein
04 Kunst en cultuur
BV sleutelcompetentie
15 Ondernemingszin – denkatelier 3e gr.
SV wetenschapsdomein
01 Onderzoeksvaardigheden
SV wetenschapsdomeinen
05 Filosofie
14 Gedragswetenschappen
14 Sociale wetenschappen