2de graad dubbele finaliteit
wiskunde

Webinar op dinsdag 17 oktober 16:00-17:30

Doelen

 • Wiskunde basisvorming
 • Goniometrie en vectoren
 • Uitgebreide analyse en algebra

Studierichtingen

 • Alle
2de graad DOORSTROOM FINALITEIT
WISKUNDE

Webinar op woensdag 11 oktober 13:00-14:30

Doelen

 • Wiskunde basisvorming
 • Statistiek
 • Pakket uit uitgebreide wiskunde

Studierichtingen

 • Dans
 • Muziek
 • Woordkunst-drama
 • Maatschappij- en welzijnswetenschappen
 • Humane wetenschappen
 • Beeldende en audiovisuele vorming
2DE GRAAD DOORSTROOM FINALITEIT
UITGEBREIDE/GEVORDERDE WISKUNDE

Webinar op woensdag 11 oktober 15:00-16:30

Doelen

 • Wiskunde basisvorming
 • Uitgebreide wiskunde i.f.v. wetenschappen
 • Uitgebreide wiskunde i.f.v. economie
 • Uitgebreide wiskunde
 • Gevorderde wiskunde

Studierichtingen

 • Latijn
 • Economische wetenschappen
 • Natuurwetenschappen
 • Sportwetenschappen
 • Yeshiva
 • Bedrijfswetenschappen
 • Architecturale en beeldende vorming
 • Biotechnologische wetenschappen
 • Biotechnologische STEM-wetenschappen
 • Technologische wetenschappen


3DE gRAAD Dubbele FINALITEIT
WISKUNDE

Webinar op donderdag 5 oktober 16:00-17:30

Doelen

 • Wiskunde basisvorming

Studierichtingen

 • Architectuur en interieur
 • Bedrijfsorganisatie
 • Commerciële organisatie
 • Internationale handel en logistiek
 • Toerisme
 • Beeldende kunst
 • Mode
 • Agrotechnieken dier
 • Agrotechnieken plant
 • Dierenverzorgingstechnieken
 • Natuur- en groentechnieken
 • Tuinaanleg en -beheer
 • Defensie en veiligheid
 • Gezondheidszorg
 • Opvoeding en begeleiding
 • Wellness en schoonheid
 • Sportbegeleiding
 • Taal en communicatie
 • Bakkerijtechnieken
 • Horeca
 • Slagerij – traiteurtechnieken


3DE GRAAD DUBBELE FINALITEIT
UITGEBREIDE WISKUNDE (STEM)

Webinar op maandag 9 oktober 16:00-17:30

Doelen

 • Wiskunde basisvorming
 • Goniometrie en vectoren
 • Uitgebreide analyse en algebra
 • Beschrijvende statistiek

Studierichtingen

 • Applicatie- en databeheer
 • Autotechnieken
 • Biotechnologische en chemische technieken
 • Bouwtechnieken
 • Crossmedia
 • Elektromechanische technieken
 • Elektrotechnieken
 • Houttechnieken
 • Industriële ICT
 • Koel- en wamtetechnieken
 • Mechanische vormgevingstechnieken
 • Textielontwerp en prototyping
 • Textielproductietechnieken


3DE GRAAD DOORSTROOMFINALITEIT
WISKUNDE

Webinar op dinsdag 10 oktober 16:00-17:30

Doelen

 • Wiskunde basisvorming
 • Statistiek
 • Pakket uit statistiek
 • Pakket uit uitgebreide wiskunde

Studierichtingen

 • Latijn – moderne talen
 • Humane wetenschappen
 • Audiovisuele vorming
 • Beeldende vorming
 • Dans
 • Muziek
 • Woordkunst-drama
 • Welzijnswetenschappen


3DE GRAAD DOORSTROOMFINALITEIT
UITGEBREIDE WISKUNDE

Webinar op woensdag 25 oktober 13:00-14:30

Doelen

 • Wiskunde basisvorming
 • Uitgebreide wiskunde i.f.v. wetenschappen
 • Uitgebreide wiskunde i.f.v. economie

Studierichtingen

 • Moderne talen – wetenschappen
 • Sportwetenschappen
 • Architecturale vorming
 • Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen
 • Biotechnologische en chemische wetenschappen
 • Economie – moderne talen
 • Yeshiva 
 • Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen
 • Bedrijfswetenschappen
3DE GRAAD DOORSTROOMFINALITEIT
GEVORDERDE WISKUNDE

Webinar op woensdag 18 oktober 13:00-14:30

Doelen

 • Wiskunde basisvorming
 • Gevorderde wiskunde

Studierichtingen

 • Economie – wiskunde
 • Latijn – wiskunde
 • Wetenschappen – wiskunde
 • Technologische wetenschappen en engineering