VLAIO Power It Up

Vanuit het bestaande Level-Up-project willen we een vervolgproject opzetten dat gericht is op het professionaliseren van leerkrachten 3de graad secundair onderwijs uit de dubbele finaliteit en arbeidsmarkt finaliteit zodat zij de digitale competenties en datageletterdheid van hun leerlingen kunnen verhogen. Hiertoe zullen twee trajecten ontwikkeld worden.

Een voorbereidingstraject dat inzet op het verhogen van de digitale en datageletterdheid van leraren. Dit traject omvat het schoolbreed in kaart brengen van digitale competenties van leraren en het professionaliseren van alle leraren 3de graad. Bij deze laatste gaat het zowel om digitaal-technologische competenties als om de pedagogische visie en juiste mindset die noodzakelijk zijn om in co-creatie leerlingenprojecten te ontwerpen en realiseren. 

Een co-creatie traject voor en met leerkrachtenteams uit arbeidsmarkt en dubbele finaliteit dat zowel het ontwikkelen als het realiseren van een interdisciplinair leerlingenproject omvat en dat de digitale vaardigheden en mediawijsheid, ondernemingszin en het maken van duurzame keuzes bij hun leerlingen 3de graad stimuleert. Inhoudelijk ligt het accent op authentieke en maatschappelijk relevante uitdagingen binnen het thema energie en energietransitie.

Centraal in ons project staan de learning parks. Een learning park is een krachtige leeromgeving. Het is een fysiek trefpunt waar de betrokken actoren van het project elkaar ontmoeten en waar een groot deel van het co-creatie traject gerealiseerd zal worden. Voorbeelden van learning parks zijn de Mind-And Makerspace in Brugge en de T2-campus in Genk.

Het provinciaal onderwijs zal vertegenwoordigd worden door PTI Kortrijk, Richtpunt campus Zottegem, Provil, Provinciale secundaire school Bilzen (PSSB), PTS Maasmechelen en de provinciale secundaire school Diepenbeek (PSSD).