GELETTERD, GEÏNTEGREERD, DUAAL? KLARE TAAL!

Inspiratiedag ondersteuning van cursisten in het volwassenenonderwijs, waarin we verschillende mogelijkheden belichten om CVO-cursisten te ondersteunen in hun opleiding. We kiezen ervoor de dag digitaal aan te bieden en leggen de laatste hand aan de organisatie. Begin oktober publiceren we het volledige programma en stellen de inschrijfmodules open. Reserveer alvast 21 oktober (13-17u) in je agenda! 

Doelgroep

Leraren NT2, leraren AAV, praktijkleraren, beleidsmedewerkers, trajectbegeleiders en coördinatoren