Online inspiratiedag digitale geletterdheid in VO

Vorig schooljaar organiseerde de internetten projectgroep geletterdheid de gesmaakte online inspiratiedag ‘Geletterd, geïntegreerd, duaal? Klare taal!’.

Dit jaar slaan we opnieuw de handen in elkaar. Door de coronacrisis is de digitalisering van de samenleving in een stroomversnelling geraakt. CVO’s staan voor de belangrijke maatschappelijke opdracht om de digitale competenties van (alle) cursisten te versterken. Noteer daarom alvast 15 december 2021 (10 tot 16 uur) in de agenda want dan gaat de online inspiratiedag digitale geletterdheid door. Wij willen die dag informeren en inspireren via workshops met talrijke praktijkvoorbeelden.

Mogen wij je vragen deze ‘save the date’ alvast breed in je centrum te verspreiden. Elke leerkracht/coördinator volwassenenonderwijs is welkom! Dat er veel interesse is, hebben we immers kunnen afleiden uit de grote respons op onze bevraging in juni.

Binnenkort volgt concretere informatie over het programma en de mogelijkheid om in te schrijven (deelnemen is gratis, maar inschrijven is wel verplicht). Houd daarvoor de website ‘geletterdheid in een cvo’ in de gaten: https://sites.google.com/vocvo.be/geletterdheid-in-een-cvo

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!